Mapa strony    Archiwum

Rodzina Szkół im.Jana Pawła II

BIP         EFS

XXVII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD RODZINY SZKÓŁ 

  IM. JANA PAWŁA II

Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II, przy wsparciu Instytutu Papieża Jana Pawła II oraz Parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej, było organizatorem XXVII Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół  im. Jana Pawła II, który odbył się w dniach 30-31 maja 2014 r.
 Na zjazd przyjechało ponad 200 uczestników – dyrektorów i nauczycieli szkół noszących imię Jana Pawła II  z całej Polski i Litwy. Reprezentowali oni różne  poziomy  nauczania: od przedszkoli do wyższych uczelni.
Pani dyrektor Ewa Lada witając gości  podkreśliła, że tegoroczny zjazd organizowany przez naszą szkołę, odbywa się w szczególnych okolicznościach, tzn. w roku kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II oraz w roku jubileuszu 60-lecia szkoły. Warszawę Nasz Patron odwiedził 7- krotnie. To tutaj w stolicy kraju za żelazną kurtyną 2 czerwca 1979 r. padły historyczne  słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi …”. Błogosławieństwo dla uczestników zjazdu przekazał Ojciec Święty Franciszek.Specjalne przesłanie skierował JE Kardynał Stanisław Dziwisz, który przypomniał, że ,, Święty Jan Paweł II zwracając się do nauczycieli  podkreśla wielkość zadania , jakim jest przekazywanie wiedzy i wychowanie dzieci i młodzieży: Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi Was potrzebują”.

Gośćmi Zjazdu  byli: pan Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty , pan Jarosław  Karcz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, pani Marzena Adamiak – Naczelnik WOiW, ksiądz Infułat Lucjan Święszkowski, ksiądz dr Zdzisław Struzik - dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II, pan Norbert Szczepański – dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, Proboszcz Parafii Narodzenia Pańskiego: ksiądz Prałat Zenon Majcher.
Mazowiecki Kurator Oświaty Pan Karol Semik , podkreślił, że ,,Na Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II spoczywa istotny obowiązek przekazywania uniwersalnych wartości z pokolenia na pokolenie”. Pan Burmistrz Jarosław Karcz zacytował słowa Jana Pawła II, stanowiące życiowe pouczenie, wypowiedziane w  czerwca 1987 r. : ,,Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić …”. Program uświetniły piękne występy artystyczne w wykonaniu młodzieży technikum oraz
pani Agnieszki Świstak.   Bardzo ciekawą konferencję poprowadzili:  pani Aleksandra Zapotoczny – dziennikarka pracująca w Biurze Postulacji Stolicy Apostolskiej w Rzymie oraz pan Paweł Zuchniewicz – dziennikarz radiowy, autor publikacji o tematyce papieskiej. 

Przejście uczestników zjazdu do Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej odbyło się w towarzystwie orkiestry. Na początku Mszy Świętej  uroczyście wprowadzone zostały relikwie Świętego Jana Pawła II, przekazane Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II w październiku 2013 r. na Jasnej Górze.
Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Jego Ekscelencja  Arcybiskup Henryk Hoser.   

W homilii wygłoszonej do uczestników zjazdu powiedział: ,,[ …]Ojciec Święty,[ ….]spoglądał w przyszłość, był wizjonerem i dlatego tak też kochał młodzież, z którą Wy macie do czynienia na co dzień. Widział  też ogromną odpowiedzialność wychowawczą za młodzież”.   Dużym przeżyciem artystycznym dla wszystkich był udział w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, specjalnie przygotowanym dla gości zjazdu. „Mazowsze” zaprezentowało folklor umiłowanych przez Papieża małych ojczyzn, najciekawsze tańce narodowe i regionalne. Nie zabrakło także ulubionych przez Jana Pawła II pieśni takich, jak „Barka” i „Madonna”.
W drugim dniu zjazdu, na zaproszenie dyrekcji szkoły, uczestników Zjazdu zaszczycił swoją obecnością Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz. W słowie skierowanym do obecnych podkreślił potrzebę wychowania w du
chu wartości nauczania Jana Pawła II i szczególną rolę, szkół noszących imię Jana Pawła II w polskim szkolnictwie.

Goście zwiedzali też Warszawę. Po wspólnym złożeniu kwiatów pod krzyżem na Placu Piłsudskiego, zapoznali się szczególnie z miejscami związanymi z osobą Patrona Szkół. Nawiedzili również budującą się Świątynię Opatrzności Bożej i znajdujący się w niej Panteon Wielkich Polaków.

Program zjazdu stworzył niepowtarzalną atmosferę przeżyć duchowych, artystycznych oraz wymiany doświadczeń między szkołami.

 

zjazd_1_800x600_800_01  zjazd_2_533x800_800  zjazd_4_533x800_800  

zjazd_5_800x533_800_01   zjazd_3_800x600_800_01  zjazd_4_800x600_800

zjazd_5_800x533_800  zjazd_6_800x533_800  zjazd_7_800x533_800  

zjazd_7_533x800_800  zjazd_8_533x800_800  zjazd_8_800x533_800  zjazd_9_800x533_800_01

  zjazd_10_800x533_800_01    zjazd_12_800x533_800_01  zjazd_13_800x533_800_01

 zjazd_9_800x533_800  zjazd_10_800x533_800  zjazd_11_800x533_800  

zjazd_12_800x533_800  zjazd_13_800x533_800  zjazd_14_800x600_800

zjazd_15_800x600_800_01  zjazd_16_800x600_800  zjazd_15_800x600_800

 

CMS by Jaaz