Mapa strony    Archiwum

Rodzina Szkół im.Jana Pawła II

BIP         EFS

 JUBILEUSZ 60 - LECIA  SZKOŁY

W dniu 16 października nasza szkoła świętowała  Jubileusz 60 - lecia.
Obchody jubileuszowe rozpoczęto Mszą Św. w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, którą celebrował  Arcybiskup Henryk Hoser, ordynariusz Diecezji Warszawsko - Praskiej. Następnie odbyły się uroczystości w szkole.
Licznie przybyłych gości powitała pani Dyrektor Ewa Lada.
A byli wśród nich:

 • P. Tomasz Kucharski - Burmistrz Dzielnicy  Praga - Południe
 • P. Jarosław Karcz - Wiceburmistrz Dzielnicy
 • P. Barbara Krępska - Naczelnik Wydziału  Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego Biura Edukacji  m.st W-wy
 • P. Marzenna Adamiak - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy  Praga - Południe
 • P. Renata Świderska reprezentująca Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • P. Prof. dr hab. Mirosław Słowiński - Prodziekan Wydziału Nauk o Żywności SGGW
 • Dyrektorzy szkół noszących im. Jana Pawła II, reprezentujący Radę Społeczną tych szkół
 • Dyrektorzy wielu warszawskich szkół, zwłaszcza szkół ponadgimnazjalnych
  z Dzielnicy  Praga - Południe
 • Emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkoły
 • Absolwenci szkoły.

W trakcie uroczystości odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Młodzież wystawiła wzruszający program artystyczny, który obrazował dzieje szkoły na tle wydarzeń historycznych i kulturalnych Polski. Przy dźwiękach poloneza zaprezentowany został tzw. serwis synchroniczny, pokazujący wysokie umiejętności uczniów kształcących się w zawodzie kelnera. Na zakończenie obchodów wszyscy goście podjęci zostali uroczystym bankietem, przygotowanym pod okiem nauczycieli, przez młodzież kształcącą się w zawodach gastronomicznych.
60- letnia tradycja szkoły wiąże się z kształceniem kadry na potrzeby gospodarki żywnościowej regionu, a nawet kraju, w zawodach związanych z produkcją żywności. Mury szkoły opuściło około 20 tysięcy absolwentów, którzy pełnili lub nadal pełnią różne funkcje i wykonują zadania związane przede wszystkim z gospodarką żywnościową i gastronomią.
.

    

    

    

      

 

LISTY GRATULACYJNE

ko_618x800_800_01 be_618x800_800 burmistrz_618x800_800 sggw_618x800_800

 

list_gratulacyjny__wilno_800  list_gratulacyjny__rada_rodzicw_800  list_gratulacyjny__od_p._marka_borowskiego_800

CMS by Jaaz