Mapa strony    Archiwum

Rodzina Szkół im.Jana Pawła II

BIP         EFS


WARSZAWSKIE INICJATYWY EDUKACYJNE

 

 22 marca 2018 r. – Lekcja muzealna „Obyczaje Wielkiej Nocy”

W ramach projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych „A Bridge over Flavours: edukacja medialna i wykorzystanie technologii informacyjno-edukacyjnej w nauczaniu” uczniowie kl. 2a BSSG i kl. IIF TSG pod opieką p. Iwony Besz uczestniczyli w lekcji muzealnej nt. „Obyczaje Wielkiej Nocy”. Lekcja odbyła się w Galerii Sztuki Średniowiecznej Muzeum Narodowego w Warszawie. W czasie zajęć uczniowie analizowali dzieła sztuki w odniesieniu do tradycji i obrzędów związanych ze świętami Wielkanocy. Podczas spotkania dowiedzieli się, co jadano w dawnej Polsce w czasie Wielkiego Postu, dlaczego okres ten kończył się pogrzebem żuru i śledzia oraz co wspólnego ma Judasz z Marzanną, a jajko ze Zmartwychwstaniem. To jedne z poglądowych zajęć planowanych do realizacji w ramach projektu „A Bridge over Flavours”.

 1_800x800_800 2_800x800_800 3_800x800_800


12 grudnia 2017 r.

Projekt Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych "Trener żywienia" realizowany był w okresie od 8 marca do 12 grudnia 2017 roku. Był to projekt edukacyjny poruszający tematy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, niezwykle ważnych aspektów w dobie plagi chorób cywilizacyjnych.  W projekcie uczestniczyło 30 uczniów z klas llF i lllF kształcących się w zawodzie technik technologii żywności.  W pierwszym etapie projektu odbyły się zajęcia z dietetykiem oraz trenerem personalnym, w ramach których uczniowie poznali zasady układania jadłospisów, czynniki alergenne oraz konsekwencje niezdrowego/śmieciowego odżywiania. Trener personalny przekazał informacje o różnych rodzajach treningów i ich wpływu na nasze zdrowie. Drugi etap projektu to zajęcia warsztatowe w pracowni gastronomicznej, w trakcie których młodzież przygotowywała posiłki na podstawie wcześniej przygotowanych jadłospisów. Zwieńczeniem projektu był konkurs cukierniczy w ramach którego uczniowie wykonywali ciasto lub deser, którego głównym składnikiem miało być warzywo lub kasza. Po konkursie odbyła uroczysta gala, w trakcie której zwycięzcom konkursu oraz wszystkim uczestnikom projektu wręczono dyplomy i nagrody. Zaproszeni goście, dyrekcja szkoły,  rodzice, młodzież miała okazję spróbować ciast konkursowych oraz innych słodkości przygotowanych na bazie warzyw i kasz. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu była p. Ewa Olech.

s0066008_800x533_800 s0875146_800x533_800 s0076010_800x533_800


12 grudnia 2017 r.

Zakończenie projektu WIE " Pańska skórka i nie tylko". Projekt "Pańska skórka i nie tylko" to cykl warsztatów dotyczących dań kuchni staropolskiej różnych warstw społecznych,  w tym historii potraw goszczących na stołach z okazji różnych świąt. W czasie trwania projektu uczestnicy wzięli udział w warsztatach, na których zapoznali się z daniami kuchni staropolskiej,  w tym z daniami lokalnymi, sezonowymi i okolicznościowymi. Warsztaty oprócz części praktycznej pozwoliły poznać kontekst historyczny tych potraw. W projekcie wzięło udział 12 uczniów. Tematy warsztatów to m. in. potrawy postne, wielkanocne, z dziczyzny, z podrobów, pierniki, pasztety oraz potrawy z drobiu. Projekt obejmował cykl 9 warsztatów: 8 w szkole prowadzonych przez technologa żywności i mistrza kuchni, 1 w kuchni staropolskiej w Muzeum w Wilanowie oraz wycieczkę do Muzeum Secesji w Płocku. Projekt zakończył się uroczystą  galą połączoną z wystawą zdjęć z realizacji projektu oraz wręczeniem uczestnikom pamiątkowych książek.

s0126020_800x533_800 s0096014_800x533_800 s0835139_800x533_800_01


Projekty WIE w r. szk. 2016/2017

Dwa nasze projekty zgłoszone do Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych:

- "Trener żywienia"

- "Pańska skórka i nie tylko"

zostały wyróżnione i otrzymały dofinansowanie.


 

 

 

 

Projekty WIE w r. szk. 2015/2016

 19 maja 2016 r. 

W ramach Warszawskich Inicjatyw  Edukacyjnych projektu „I Ty możesz zostać szefem kuchni” odbyły się w szkolnej pracowni technologicznej warsztaty gastronomiczne, podczas których sporządzano potrawy kuchni włoskiej – Lasagne z sosem bolońskim i beszamelowym.

Tego typu zajęcia odbyły się również 17 marca 2016 r. i 21 kwietnia 2016 r. Podczas nich sporządzano ciasteczka owsiane i jęczmienne, pasztecik paprykowy, kuleczki ryżowe.

W warsztatach brali udział uczniowie z klas 2 a, III A, III B, III C. Zajęcia prowadziła  p. Anna Bartuszek.

wie_maj_20161_800 wie_maj_2016_2_480 wie_maj_2016_3_480


25 kwietnia 2016 r.

Odbyły się warsztaty kulinarne z udziałem partnera projektu WIE "I Ty możesz zostać szefem kuchni" –  firmą  Barilla Poland Sp. z o. o. W trakcie zajęć sporządzono  Lasagne z sosem bolońskim i beszamelem oraz Lasagne z warzywami i pieczarkami.  Warsztaty poprowadziła Pani Marta Martys , a ich  koordynatorem  była  Anna Bartuszek.

dscf7185_800x533_800potrawy_ze_szkolenia_wie_776  dscf7187_800x533_800


1 marca 2016 r. – 20 czerwca 2016 r. Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów®”


W ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE) realizowany jest projekt profilaktyki zdrowotnej jako formy przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i problemowym młodzieży.


• Odbyły się dwa czterogodzinne mityngi terapeutyczne.

MITYNG 1   
Podczas pierwszego mityngu przedstawiono całościowy sposób patrzenia na człowieka, jako tego, który posiada ciało, uczucia, rozum, sferę duchową i więzi z innymi ludźmi. Omówiono elementy wiedzy o miłości, której fizyczne i emocjonalne aspekty ukazane zostały jako potrzebne i piękne. Podkreślono znaczenie rozumowych, wolicjonalnych i duchowych aspektów miłości dla dokonywania mądrego wyboru partnera życiowego i związanej z tym trwałości związku. Przedstawiono wagę okazywania sobie wzajemnego szacunku, szczególnie w kontekście budowania relacji z innymi. Młodzież była uwrażliwiana na to, by patrzeć na każdego człowieka całościowo, nie tylko poprzez pryzmat jego ciała oraz zachęcana do tego, by domagać się od innych takiego (całościowego) traktowania. Podjęty został problem zachowań agresywnych i uprzedmiatawiających, szczególnie w relacjach pomiędzy chłopcami i dziewczętami. W sposób metaforyczny zobrazowano piękne, ale i groźne siły, które budzą się we wnętrzu dojrzewającego człowieka. Metaforą silnych impulsów (zakochania, pobudzenia, złości i gniewu) są tygrysy. Omówiono sposoby oswajania „wewnętrznych tygrysów” i kierowania nimi, co możliwe jest tylko gdy żyje się na trzeźwo.

MITYNG 2
W trakcie drugiego mityngu ukazane zostało piękno seksualnej bliskości, jak i szeroki wachlarz konsekwencji wczesnego podejmowania kontaktów seksualnych – od konsekwencji emocjonalnych, poprzez te związane z budowaniem przyszłych związków, aż po zdrowotne. Omówiono najczęściej spotykane rodzaje zakażeń przenoszonych drogą płciową. Przedstawiono sposoby działania popularnych metod antykoncepcyjnych z rozróżnieniem na działanie o charakterze antykoncepcyjnym i wczesnoporonnym oraz współczynniki ich skuteczności wraz ze wskazaniem różnicy pomiędzy perfect use (idealne stosowanie) i typical use (typowe stosowanie). Akcent położono na to, że przy podejmowaniu kontaktów seksualnych, nawet z wykorzystaniem środków antykoncepcyjnych, nie ma możliwości całkowitego wykluczenia poczęcia dziecka ani pełnej ochrony przed zakażeniami drobnoustrojami wywołującymi choroby przenoszone drogą płciową. Przedstawiono wpływ środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji, a także siłę presji rówieśniczej i wagę asertywnego radzenia sobie z nią.

• Zorganizowano mini-festiwal.
• Prowadzone są konsultacje online.
• Odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej.
• Zaplanowano spotkanie z rodzicami.

PREZENTACJA

mityng_1_800x600_800 mityng_2_800x600_800


Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch projektów Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.


1. Ty możesz zostać Szefem Kuchni - to projekt skierowany do uczniów, u których zauważono zainteresowanie wiedzą o żywności i gastronomią,  starających się aktywnie uczestniczyć  w życiu szkoły i społeczności szkolnej, ale jednocześnie będących  osobami napotykającymi na określone, specyficzne trudności w nauce. Celem projektu jest rozwój umiejętności zawodowych, wzrost poczucia własnej wartości, utrwalanie wiedzy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt realizowany będzie pod kierunkiem Pani Anny Bartuszek.


2. Archipelag Skarbów – to projekt z zakresu  profilaktyki zdrowotnej, jako formy przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i problemowym młodzieży. Program ten stanowi uzupełnienie i wzmocnienie szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego. Jego celem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez rozwój świadomości uczniów w zakresie skutków zachowań ryzykownych. Projekt realizowany będzie pod kierunkiem Pani Iwony Besz.


14 i 16 kwietnia 2015 r.  Projekt Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych „Owoce morza w kuchniach świata”

22 uczniów kształcących się w zawodzie technik  żywienia i usług gastronomicznych odbyło szkolenie z przygotowywania owoców morza w restauracji Boathouse. Młodzież została zapoznana z technikami przygotowania małży, krewetek oraz muli. Ponadto uczniowie mieli możliwość degustacji swoich potraw.

 

26 marca 2015 r.   Projekt Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych „Moda na czekoladę w cukiernictwie i gastronomii”

13 uczniów kształcących się w zawodzie technik  technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą pojechało do Manufaktury Czekolady w Łomiankach.  Tam młodzież została zapoznana z produkcją czekolady oraz nauczyła się ją temperować. Ponadto uczniowie sporządzili ganasz z czekolady, śmietanki i masła i wykonali z niego praliny, które ozdobili wiórkami kokosowymi, liofilizowanymi malinami i orzechami. 

manufczeko1_960 manufczekol2_960 manufczekol3_960


6 czerwca 2014 r. Projekt Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych

Zakończony został projekt Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych „Nowe trendy w cukiernictwie” realizowany we współpracy z firmą ,,PURATOS” Młodzież zaprezentowała rówieśnikom i nauczycielom zdobyte umiejętności,  wykonując torty, ciastka i praliny. Interesującym punktem programu okazał się miniwykład o czekoladzie, który wygłosił nasz absolwent Paweł Figura.”

    


12 grudnia 2013 r.
Odbyła się uroczysta gala podsumowująca projekt Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych „Miasto moje a w nim”, którego celem było zapoznanie uczniów z najważniejszymi zabytkami Warszawy, rozwinięcie poczucia lokalnego patriotyzmu, zwiększenie wśród uczniów świadomości bogatego dziedzictwa kulturowego stolicy oraz poznanie tradycji kulinarnych Warszawy. Projekt obejmował również warsztaty przygotowania ciastek warszawskich. W trakcie podsumowania mieliśmy okazję degustować „wuzetkę”, „zygmuntówkę” oraz śliczne pierniczki w kształcie syrenki. Uroczystości towarzyszyła wystawa zdjęć ukazujących urok i niezwykły klimat Warszawy. 
   wsp   

 

CMS by Jaaz