Mapa strony    Archiwum

Rodzina Szkół im.Jana Pawła II

BIP         EFS

 

Technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą

Technik technologii żywności to zawód ciekawy, dający bardzo duże możliwości zatrudnienia. Nasza szkoła jako jedyna w Warszawie oferuje uczniom kształcenie w tym zawodzie i zdobycie kwalifikacji z zakresu cukiernictwa.
Po ukończeniu szkoły absolwent ma możliwość pracy w zakładach cukierniczych, gastronomicznych, hotelach w charakterze technologa, menagera, kontrolera jakości. Może również założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Szkoła dobrze przygotowuje do studiów na kierunkach związanych z żywieniem i żywnością.
Umiejętności absolwenta:                                                                               
-  znajomość dwóch języków obcych,
-  wytwarzanie efektownych wyrobów cukierniczych,
-  wdrażanie zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej zapewniającej bezpieczeństwo zdrowotne żywności,
-  planowanie, monitorowanie i nadzorowanie produkcji żywności,
-  wykonywanie badań oraz ocena jakościowa żywności.
Absolwenci technikum są poszukiwanymi i chętnie zatrudnianymi specjalistami na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych. Po zdaniu egzaminów, do których przygotowuje szkoła, otrzymują dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

CMS by Jaaz