Mapa strony    Archiwum

Rodzina Szkół im.Jana Pawła II

BIP         EFS

 
Nasza Szkoła daje szansę samorealizacji
  i pomaga uczniom w osiągnięciu pełnego rozwoju !!!


 
KALENDARIUM SZKOŁY

1954 - powstaje Szkoła Piekarska – 4-letnie technikum i 2-letnia szkoła zasadnicza w baraku przy ul. Górnośląskiej 31;

1955 - przeniesiono szkołę do budynku przy ul.Krypskiej 47/49;

1958 - zmienieno nazwę szkoły na: Technikum Przemysłu Spożywczego
i Zasadniczą Szkołę Przemysłu Spożywczego. W technikum otwarto nową specjalność: przetwórstwo mięsne;

1961 - w Technikum Przemysłu Spożywczego otwarto nową specjalność: mikrobiologia przemysłowa;

1965 - szkołę przeniesiono do nowego budynku przy ul.Komorskiej 17/23. Otwarto Państwową Szkołę Techniczną (pomaturalną) i specjalnościach: przetwórstwo mięsne oraz chłodnictwo;

1967 - otwarto jednoroczną Szkołę Przysposobienia do Zawodu, dającą świadectwo ukończenia 8 klas szkoły podstawowej. Otwarto też w technikum specjalność: analiza techniczna;

1968 - szkoła otrzymała sztandar i imię Al. Zawadzkiego. W szkole zasadniczej otwarto specjalność: garmażer przemysłowy;

1973 - utworzono Zespół Szkół Zawodowych nr 18. W jego skład weszły: technikum, liceum zawodowe, szkoła zasadnicza i wydział zaoczny technikum;

1975 - decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego zmieniono nazwę szkoły na: Zespół Szkół Przetwórstwa Spożywczego.      W Liceum Zawodowym nr 23 otwarto specjalność: operator procesów technologicznych w przemyśle spożywczym;

1976 - otwarto średnie Studium Zawodowe - Zaoczne o specjalności spożywczej;

1979 - otwarto klasy szkoły zasadniczej o specjalności: przetwórstwo mięsa dla OHP przy Zakładach Mięsnych Żerań;

1983 - w technikum otwarto kierunek: produkcja tłuszczów, a w szkole zasadniczej: "aparatowy przetwórstwa owoców     i warzyw
;

1985 - otwarto w szkole zawodowej klasę o specjalności: operator przetwórstwa garmażeryjnego;

1987 - utworzono Policealne Studium Zawodowe o specjalności: piekarstwo;

1991 - wprowadzono nową specjalność w technikum: analiza środków spożywczych;
        - zniesienie imienia szkoły;

1999 - otwarto Liceum Zawodowe w zawodzie: kelner – bufetowy;

2001 - w Liceum Zawodowym rozpoczęto kształcenie w zawodzie: kucharz;

2002 - zmiana nazwy z Zespołu Szkół Przetwórstwa Spożywczego na Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych        i Licealnych. Przekształcenie szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne.

- wprowadzenie w technikum zawodu : kucharz oraz w szkole zasadniczej zawodu: "kucharz małej gastronomii
;

- otwarto XXXVII Liceum Profilowane o profilu usługowo - gospodarczym

2003 - otwarto Technikum Uzupełniające nr 2 w zawodzie kucharz na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

2004 - uroczyście obchodziliśmy jubileusz 50-lecia szkoły

2006 - Technikum Spożywczo-Gastronomiczne oraz Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna otrzymały sztandar oraz imię Jana Pawła II
 
2008 - zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych i Licealnych na Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych. Likwidacja Liceum Profilowanego.
 
2009 - uruchomiono dwa kierunki kształcenia technikum:
  - technik organizacji usług gastronomicznych 
  - technik żywienia i gospodarstwa domowego.
 
Od 1 września 2012 - w związku z  reformą kształcenia, nauka od pierwszej klasy technikum  rozpoczyna się
w zawodach: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, KELNER,
a w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie KUCHARZ. Zawody podzielone zostają na kwalifikacje.
Klasy starsze kontynuują naukę według dotychczasowych zasad.

Od 1 września 2013 - Technikum Uzupełniające nr 2 przekształcone zostaje w CXLVII Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych, w którym naukę mogą podjąć zarówno absolwenci gimnazjum, jak i zasadniczej szkoły zawodowej.
 
30- 31 maja 2014 - Technikum Spożywczo- Gastronomiczne jest organizatorem XXVII Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, na który przyjeżdża ponad 200 dyrektorów  i nauczycieli szkół noszących imię Jana Pawła II
z całej Polski i z zagranicy.
 
16 października 2014 - Szkoła uroczyście obchodzi JUBILEUSZ 60-lecia istnienia.


DYREKTORZY SZKOŁY:
  • mgr Leon Mikołajczak (1957 – 1971)
  • mgr inż. Aleksander Dąbek (1971 – 1981)
  • mgr Bronisław Anczaruk (1981 – 1989)
  • mgr Elżbieta Miklewska (1989 – 1992)
  • mgr inż. Zofia Kowalczyk (1992 – 2007)
  • mgr inż. Ewa Lada (2007 – 2017)
  • mgr Małgorzata Wiśniewska (2017 – ... )

 

CMS by Jaaz