Mapa strony    Archiwum

Rodzina Szkół im.Jana Pawła II

BIP         EFS


W skład Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych wchodzą:

  • Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II
  • Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna im. Jana Pawła II
  • CXLVII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 Technikum Spożywczo-Gastronomiczne
im. Jana Pawła II

na podbudowie gimnazjum kształci w cyklu czteroletnim w zawodach:

  • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
  • TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
  • KELNER

Absolwenci technikum mogą przystępować do egzaminu maturalnego oraz egzaminu z kwalifikacji w zawodzie.


 Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna
im. Jana Pawła II

na podbudowie gimnazjum kształci: w cyklu trzyletnim w zawodzie:

  • KUCHARZ

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą przystępować do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie, a także mogą kontynuować naukę w Liceum dla Dorosłych. 

 

CMS by Jaaz