Mapa strony    Archiwum

Rodzina Szkół im.Jana Pawła II

BIP         EFS

1200

"Musicie od siebie wymagać,  nawet gdyby inni od was nie wymagali"
                                                                                
Jan Paweł II 


W roku 2017 nasza szkoła uzyskała tytuł

"Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2017".


Nasza szkoła uzyskała Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy  NASZA SZKOŁA W TELEWIZJI 

Dobra Szkoła - odc. 6                   Dobra Szkoła - odc. 7  

 


AKTUALNOŚCI ROK SZKOLNY 2017/2018

 

22 czerwca 2018 r. – „Święto szkoły”

Uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018. W uroczystości wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele pracodawców, z którymi współpracuje szkoła: Pani Katarzyna Sidorowicz – Menedżer w Dziale Szkoleń i Rozwoju „Smak Kariery Carrefour” oraz Pan Andrzej Bryk – Executive Chef – Renaissance Warsaw Airport Hotel. Pani Dyrektor Małgorzata Wiśniewska podsumowała całoroczną pracę, gratulując uczniom sukcesów w różnych obszarach funkcjonowania szkoły. Podkreśliła, że koniec roku szkolnego jest świętem uczniów i nauczycieli, dniem wspólnego sukcesu edukacyjnego – „Świętem Szkoły”!!!
Uczniowie wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce, frekwencją i zachowaniem oraz laureaci konkursów otrzymali Pochwały Dyrektora i nagrody książkowe. Pani Dyrektor wręczyła pochwały również wszystkim uczniom zaangażowanym w życie szkoły, biorącym udział w projektach prowadzonych w tym roku przez szkołę.
Uczniowie odbywający praktyki w Renaissance Warsaw Airport Hotel odebrali nagrody za wzorowe zaangażowanie i postawę z rąk szefa kuchni Pana Andrzeja Bryka.
Ponadto dwóch uczniów klas trzecich, wyróżniających się pod względem aktywności i zaangażowania
w promowanie marki szkoły z Komorskiej – Jolanta Kłębek – kl. IIIBC i Dominik Koźlik – kl. IIIF otrzymało specjalne Nagrody Dyrektora  - flagowe szkolenia barmańskie Bar Work Academy, kończące się certyfikatem potwierdzającym kwalifikacje.
Na zakończenie Pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia miłych, ciekawych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

zakoczenie_roku_szkolnego_20172018_4_800 zakoczenie_roku_szkolnego_20172018_14_800 zakoczenie_roku_szkolnego_20172018_15_800

zakoczenie_roku_szkolnego_20172018_16_800 zakoczenie_roku_szkolnego_20172018_800 zakoczenie_roku_szkolnego_20172018_1_800


15-16 czerwca 2018 r.

Tradycyjnie, jak każdego roku, odbył się  Ogólnopolski Zjazd Rodziny  Szkół  im. Jana Pawła  II.  W tym roku  był  to już  31. zjazd, tym razem w Radzyniu Podlaskim w dniach 15-16 czerwca. Jego hasło to „IDŹMY W PRZYSZŁOŚĆ Z NADZIEJĄ”.
W zjeździe  uczestniczyli nauczyciele szkół z całej  Polski, a także z Wilna i Grodna. Mszy Świętej  koncelebrowanej przewodniczył JE Kardynał Stanisław  Dziwisz wraz z JE Bp Henrykiem Tomasikiem - duchowym pasterzem Rodziny szkół, JE Bp Kazimierzem Gurdą - biskupem siedleckim. Gośćmi zjazdu byli: Marszałek woj. lubelskiego, Wojewoda lubelski, przedstawiciele władz  oświatowych i samorządowych. Ważnym wydarzeniem dla szkoły  było odsłonięcie i poświęcenie płaskorzeźby Jana Pawła  II.  Uczestnicy  zjazdu wysłuchali konferencji ks. dr. Grzegorza Stolarskiego oraz świadectwa państwa J.J Wrona, którzy opowiedzieli o cudzie, jakiego doświadczyli za wstawiennictwem Jana Pawła  II przy narodzinach ich córki. Młodzież  szkolna przygotowała piękny program poetycko-muzyczny, swój kunszt zaprezentowała dziecięco-młodzieżowa orkiestra akordeonowa oraz dziecięcy zespół  tańca ludowego. Zjazd był okazją do wymiany doświadczeń i miłych spotkań. Naszą szkołę reprezentowały p. Ewa Lada i p. Ewa Orłowska - zaangażowane od wielu lat w działania związane z Patronem szkoły Janem Pawłem  II.

zjazd_jpii_w_radzyniu_1_800 zjazd_jpii_w_radzyniu_7_800 zjazd_jpii_w_radzyniu_5_800

zjazd_jpii_w_radzyniu_12_800 zjazd_jpii_w_radzyniu_8_800 zjazd_jpii_w_radzyniu_6_800


13 czerwca 2018 r. 

W Teatrze Stara Prochownia odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca realizację Miejskiego Programu rozwoju przedsiębiorczości młodzieży warszawskich szkół – Start-up JUMP. W II semestrze uczniowie klas pierwszych pod opieką Pani Dyrektor Małgorzaty Wiśniewskiej brali udział w spotkaniach dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, zwiększenia szans na podjęcie i rozwoju własnej działalności gospodarczej, prowadzonych przez specjalistów Centrum Kreatywności Smolna, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Zebra Business Link oraz Fablabu Orange.
Ponadto współorganizowaliśmy jako szkoła konferencję. Nasi uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali poczęstunek dla uczestników projektu i gości oraz zapewnili obsługę kelnerską.

startup_jump_fina_800 startup_jump_fina_4_800 startup_jump_fina_7_800

startup_jump_fina_6_800 startup_jump_fina_5_800


podsumowanie_spuzd_13_800

                                   

podsumowanie_spuzd_1_162

                              

podsumowanie_spuzd_272

 

13 czerwca 2018 r.

Odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca IV edycję projektu „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją”. Jako jedna z dwóch ponadgimnazjalnych szkół w Polsce - Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Warszawie otrzymało certyfikat z wyróżnieniem oraz tytuł Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją.

W latach 2016/2017 i 2017/2018 uczestniczyliśmy w projekcie edukacyjno-wychowawczym „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją” promującym działania szkół na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Dysleksji i Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz prowadzony jest pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W ramach projektu zrealizowaliśmy szereg dodatkowych działań na rzecz uczniów, m.in. Projekt „Piękny umysł – twórczy umysł”, w ramach którego zorganizowaliśmy biwak terapeutyczny „Terenowy Zawrót Głowy” oraz byliśmy gospodarzami „Międzyszkolnych Warsztatów Rozwoju Osobistego” dla uczniów i nauczycieli ze szkół uczestniczących w IV edycji projektu „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją”. Wspólne spotkania, od wzajemnego uczenia się poprzez współdziałanie, współpracę, wspólne rozwiązywanie problemów, aż po wspólne gotowanie to jeden z naszych pomysłów na atrakcyjną, efektywną przestrzeń edukacyjną, szkołę przyjazną uczniom o różnych potrzebach edukacyjnych, talentach, pasjach i zainteresowaniach.

Dzięki projektowi uczniowie mieli możliwość zintegrowania się, wzajemnego, lepszego poznania, rozwijania współpracy poprzez naukę, zabawę, osiągnięcie realnego, osobistego sukcesu w dzieleniu się sobą z drugim człowiekiem, poczucie sprawności i rozumienie swojego wpływu w kształtowaniu sukcesu edukacyjnego.

Powodzenie projektu i jego sukces tkwił w różnorodności i wielowymiarowości wynikającej z wielokulturowości całego zespołu. Zakończyliśmy projekt zadowoleni ze wspólnej nauki i pracy, nawiązanych relacji i z głowami pełnymi pomysłów do współtworzenia naszej „Szkoły marzeń”.

podsumowanie_spuzd_4_800x570_800 podsumowanie_spuzd_3_800x600_800 podsumowanie_spuzd_2_800x600_800

podsumowanie_spuzd_5_800x600_800 podsumowanie_spuzd_9_530x800_800 podsumowanie_spuzd_10_800x530_800 


12 czerwca 2018 r.

W dniu 12 czerwca 2018 r. uczniowie klasy IF pod opieką odpowiedzialnej za projekt p. Celiny Rudas odbyli „Podróż Pamięci” do obozu pracy w Treblince. W ramach realizacji tego projektu uczniowie wysłuchali prelekcji i obejrzeli film nt. społeczności żydowskiej przed II wojną w Kosowie Lackim, a następnie zwiedzali Muzeum w Treblince (makieta obozu, wystawa rzeczy odnalezionych na terenie obozu), obóz pracy w Treblince (żwirownia, pomnik pomordowanych, symboliczny cmentarz oraz teren, na którym znajdowały się obiekty mieszkalne i socjalne strażników obozu), także teren obozu koncentracyjnego (17 tyś. kamieni upamiętniających miejscowości i getta, z których pochodził prawie milion zagazowanych tu członków społeczności żydowskiej). Przed pomnikiem pomordowanych odbył się Apel Pamięci, czyli odczytano listę (szczątkową) ofiar, które zostały zamordowane w tym obozie. Uczniowie w ramach tego wyjazdu obejrzeli też filmy dotyczące społeczności żydowskiej w Kosowie Lackim, Akcji Rainhardt, wizualizacji wyglądu i działania obozu w czasie wojny oraz jednego z sadystycznych komendantów obozu posługującego się wyjątkowo brutalnymi metodami mordowania Żydów.

podr_pamici_06__5_800 podr_pamici_06__1_800 podr_pamici_06__2_800 

podr_pamici_06__6_800 podr_pamici_06__3_800 podr_pamici_06__800


11 czerwca 2018 r.

Uczniowie klasy IIF pod opieką wychowawcy – p. Łukasza Binkowskiego, Pani Dyrektor Małgorzaty Wiśniewskiej i Kierownika szkolenia praktycznego – p. Katarzyny Bartnickiej odbyli szkolenie z tajników cukiernictwa w Centrum „Smak Kariery Carrefour”.     
Warsztaty cukiernicze prowadzonej klasy patronackiej Carrefour Polska poprowadził znany francuski kucharz David Gaboriaud, który swoją pasją i  inspiracjami kulinarnymi podzielił się z naszymi uczniami.

szkolenie_smak_kariery_czerwiec_2018_1_800 szkolenie_smak_kariery_czerwiec_2018_6_800 szkolenie_smak_kariery_czerwiec_2018_5_800

szkolenie_smak_kariery_czerwiec_2018_8_800 szkolenie_smak_kariery_czerwiec_2018_14_800 szkolenie_smak_kariery_czerwiec_2018_9_800


W czerwcu 2018 r. otrzymaliśmy Certyfikat - wyróżnienie „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości 2018” za zrealizowaną praktykę w projekcie „Szkoła wielu możliwości”.
Innowacyjność i oryginalność naszych działań polegały przede wszystkim na indywidualizacji podejścia w procesie uczenia się uczniów, poprzez aktywną edukację ukierunkowaną na aktywizowanie młodzieży, rozbudzanie jej ciekawości, otwarcie na współpracę, współdziałanie i integrację, wzajemną naukę i pracę.
Ważnym dla nas, aby uczeń naszej szkoły wychodząc z jej murów był przygotowany do pracy i życia w społeczeństwie, odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych, aktywnego planowania kariery zawodowej. Podejmowana przez nas praca dydaktyczno-wychowawcza daje uczniom wiele możliwości, opiera się na jakości, wysokim poziomie przygotowania uczniów do świadomego, dorosłego życia.

szkoa_zawodowa_najwyszej_jakoci_2018_800 szkoa_zawodowa_najwyszej_jakoci_2018_2_800 szkoa_zawodowa_najwyszej_jakoci_2018_1_800


28 maja 2018 r. 

W ramach realizacji projektu „Podróż Pamięci” uczniowie z klas pierwszych uczestniczyli w festiwalu filmowym „Żydowskie Motywy” i obejrzeli 4 filmy dokumentalne.

ydowskie_motywy_1_800 ydowskie_motywy_2_800 ydowskie_motywy_3_800


25 maja 2018 r.

Po raz kolejny uczniowie z klas IICE, IB, IVEF, IIA, IIB, 2az oraz IIIAB z nauczycielami p. Magdaleną Rogowską i p. Agnieszką Węderlich uczestniczyli w "Majówce Aniołów".

Wydarzenie zaczęło się tuż po godzinie 9.00 przy parafii Najczystszego Serca Maryi na Placu Szembeka w Warszawie. Wzięły w nim udział dzieci i młodzież ze szkół specjalnych wraz z opiekunami i wolontariuszami. Na stanowisku naszej szkoły pod okiem uczniów przygotowywali słodkie, kolorowe i pyszne babeczki. Dodatkową atrakcją było wykonanie dekoracji z masy cukrowej.

Zwieńczeniem spotkania były giga bańki mydlane. A wszystko po to, by dzielić się sobą z drugim człowiekiem. Jesteśmy dumni, że mogliśmy dołożyć cegiełkę do czynienia dobra w tak pięknym wydarzeniu.

 majowka_aniolow_2018_1_800 majowka_aniolow_2018_2_800 majowka_aniolow_2018_8_800

majowka_aniolow_2018_6_800 majowka_aniolow_2018_10_800 majowka_aniolow_2018_5_800


22 maja 2018 r. Kreatywne warsztaty lodowe

Odbyły się ostatnie zajęcia w ramach projektu edukacyjnego „Kreatywne warsztaty lodowe z Schöller Ice Cream”. W okresie od lutego do maja 15 uczniów z klasy II i III technikum technologii żywności  miało okazję pod okiem p. Ewy Olech tworzyć autorskie receptury na desery lodowe z wykorzystaniem lodów znanej marki Schöller. Wszyscy uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.
Firma Schöller pokryła również koszty przejazdu młodzieży na targi Expo Mazury w Ostródzie w dniu 17 kwietnia, gdzie kibicowaliśmy naszej koleżance Aleksandrze Zadrożyńskiej reprezentującej naszą szkołę w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Master Challenge 2018”.kreatywne_warsztaty_maj_2018_2_800 kreatywne_warsztaty_maj_2018_3_800 kreatywne_warsztaty_maj_2018_800

kreatywne_warsztaty_maj_2018_4_800 kreatywne_warsztaty_maj_2018_6_800 kreatywne_warsztaty_maj_2018_5_800

kreatywne_warsztaty_maj_2018_12_800


18 maja 2018 r.

Uczestniczyliśmy w XVIII Zlocie Szkół im. Jana Pawła II w Wadowicach. Zlot został zorganizowany z okazji 98. rocznicy urodzin Ojca Świętego.

W przeddzień uroczystości w Wadowicach uczniowie zwiedzali Kraków szlakiem Jana Pawła II, liczne miejsca związane z życiem i pracą naszego Patrona w czasie Jego wieloletniego pobytu w Krakowie. Wielkim przeżyciem było niezwykle serdeczne spotkanie z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem – sekretarzem i oddanym przyjacielem Jana Pawła II, w czasie którego uczniowie dowiedzieli się o wielu, czasem mało znanych faktach z życia Ojca Świętego. Kolejnym miejscem szlaku pielgrzymki było Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach, gdzie znajdują się niezwykle cenne pamiątki związane z Ojcem Świętym.

Uroczystości 18 maja w Wadowicach z udziałem szkół im. Jana Pawła II i pocztów sztandarowych rozpoczęła Msza Święta w Bazylice Wadowickiej, której przewodniczył ks. bp. Roman Pindel. Po Mszy Świętej wszyscy uczestniczyli w wielkim koncercie urodzinowym 26 orkiestr dętych i strażackich, zajadali się urodzinowym tortem i kremówkami.  W Wadowicach zwiedzali też miejsca związane z okresem dziecięcym Jana Pawła II. Ten dwudniowy wyjazd przybliżył uczestnikom portret Patrona szkoły i na długo zostanie w ich pamięci.

zjazd_szk_wadowice_2018_7_800 zjazd_szk_wadowice_2018_16_800 zjazd_szk_wadowice_2018_2_800

zjazd_szk_wadowice_2018_8_800 zjazd_szk_wadowice_2018_11_800 zjazd_szk_wadowice_2018_12_800


13 maja 2018 r.

Uczniowie klasy IB uczestniczyli w inauguracji Koncertów Chopinowskich w Łazienkach. Jest to jeden ze sposobów uczczenia Rocznicy 100-lecia Niepodległości Polski.

koncert_chopinowski_1_800 koncert_chopinowski_2_800 koncert_chopinowski_800


27 kwietnia 2018 r.

Odbyło się uroczyste pożegnanie klas czwartych technikum oraz słuchaczy semestru VI liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Było to wyjątkowe spotkanie absolwentów z Panią Dyrektor, wychowawcami, nauczycielami. Nie zabrakło wzruszenia i łez. Pani Dyrektor podziękowała wychowawcom za kilkuletnią pracę z młodzieżą. Życzyła młodym ludziom wiary we własne siły i umiejętności, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym oraz powodzenia na egzaminie maturalnym. Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie absolwentom świadectw, dyplomów i nagród. Z pewnością pożegnanie na długo pozostanie w naszej pamięci.

zakoczenie_roku_klas_iv_2018_3_800 zakoczenie_roku_klas_iv_2018_5_800 zakoczenie_roku_klas_iv_2018_6_800

 zakoczenie_roku_klas_iv_2018_15_800 zakoczenie_roku_klas_iv_2018_12_800 zakoczenie_roku_klas_iv_2018_22_800


27 kwietnia 2018 r.

Odbył się uroczysty Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pani Celina Rudas oraz uczniowie (z klasy IB, IF, IIF, IIB i IA) przygotowali piękną prezentację na temat Konstytucji oraz utwory poetyckie i pieśni wiążące się z tym ważnym i przełomowym w dziejach Polski okresem.

3_maja_2018_800 3_maja_2018_3_800 3_maja_2018_4_800_01


23-26 kwietnia 2018 r.

Gościliśmy w naszej szkole młodzież wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej Nr 27 im. Jana Pawła II z Rudy Śląskiej. W czasie pobytu w Warszawie nasi goście zwiedzali zabytki stolicy i miejsca związane z historią Polski i Warszawy. Odwiedzili Sejm, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Polin, Pałac w Wilanowie, Łazienki Królewskie oraz Stadion Narodowy. Nasi goście interesowali się też organizacją nauki i rozwijaniem zainteresowań uczniów w naszej szkole. Wyjechali radośni i zadowoleni z pobytu w Warszawie.

s0393073_800x533_800 s0403075_800x533_800 img_0581_800x600_800


23 kwietnia 2018 r.

Odbył się finał szkolnego Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. Tematem tegorocznego konkursu oprócz życiorysu były dwa orędzia Jana Pawła II z okazji XV i XVII Światowych Dni Młodzieży. Pierwszy etap rozgrywek stanowiły testy przeprowadzone
we wszystkich klasach. W wyniku finałowej rywalizacji :
I miejsce zajęła Aleksandra Grzybowska
II miejsce – Carmen Galvani
III miejsce – Weronika Marczuk.
Oprócz dyplomów i nagród książkowych wszyscy finaliści będą uczestniczyć w pielgrzymce do Krakowa i Wadowic. Zwycięzcom gratulujemy.

konkurs_wiedzy_o_jp2_3_800 konkurs_wiedzy_o_jp2_800 konkurs_wiedzy_o_jp2_4_800


plakat_piknik_zssg_800x566_800

21 kwietnia 2018 r.

Zorganizowaliśmy w naszej szkole Lokalny Piknik Promocyjny „Bliżej siebie”. Celem pikniku była promocja kształcenia zawodowego w środowisku edukacyjnym, ukazanie szkoły gastronomicznej jako szkoły atrakcyjnego wyboru. W ramach pikniku odbyły się warsztaty kulinarne, cukiernicze, baristyczne, carvingu i garnirowania. Poza tym okazją do świetnej zabawy były m.im. rozgrywki sportowe, warsztaty logicznego myślenia, warsztaty językowe oraz konkursy, quizy i zagadki. Wszyscy uczestnicy pikniku bawili się doskonale.

dsc_0272_800x533_800 dsc_0277_800x533_800 dsc_0299_800x533_800

 img_1544_800x598_800 img_1559_800x598_800 dsc_0323_533x800_800

s0622107_800x533_800 s0892154_800x533_800 s0832143_800x533_800


20 kwietnia 2018 r.

Uczestniczyliśmy w finale II Regionalnego Konkursu Gastronomicznego „REGIONALNE PODRÓŻE KULINARNE 2018”. W konkursie wzięli udział z województwa mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego.

Tematem przewodnim konkursu kulinarnego było zastosowanie mięsa z kaczki w kuchni różnych regionów Polski. Uczestników zobowiązano do wykorzystania w proponowanej potrawie surowców/półproduktów takich jak pierś z kaczki, kapusta kiszona, jabłko, mąka gryczana.

Naszą szkołę w części kulinarnej reprezentował Jakub Kowalewski. Dodatkowo młodzi adepci kulinarni musieli zmierzyć się z testem wiedzy z zakresu technologii gastronomicznej. Z testem zmierzyła się Inez Suchmiel, zdobywając w ogólnej klasyfikacji III miejsce. Gratulujemy!

regionalne_podre_2018_1_800  regionalne_podre_2018_3_800 regionalne_podre_2018_6_800


20 kwietnia 2018 r.

W ramach realizacji projektu „Podróż Pamięci” uczniowie klas pierwszych (IB i IA) uczestniczyli w wycieczce na Cmentarz Żydowski przy ul. Okopowej. Uczniowie wysłuchali opowiadania nauczycielki p. Celiny Rudas na temat historii założenia tego cmentarza i jego dziejów, a następnie obejrzeli groby i pomniki najznamienitszych przedstawicieli społeczności żydowskiej np. Zamenhofa, Czerniakowa, Askenazego, Korczaka (symboliczny grób), Idy Kamińskiej, Edelmana, bojowników ŻOB, ale również wielu znanych cadyków i zbiorową mogiłę bezimiennych ofiar z getta warszawskiego.

historia_20.04.20181_800 historia_20.04.20182_800 historia_20.04.20183_800


13 kwietnia 2018 r.

Członkowie koła historycznego pod opieką p. Celiny Rudas, realizując projekt „Podróż Pamięci” poznawali miejsca związane ze społecznością żydowską zamieszkującą Warszawę (Żydowski Instytut Historyczny, dzieje dawnej synanogi reformowanej przy placu Bankowym, synagoga Nożyków, sklep koszerny, budynek gminy żydowskiej przy ulicy Twardej, klub TSKŻ – Babel) oraz miejsca związane z Holocaustem (m.im. przejście z małego do dużego getta nad ulicą Chłodną (kładka), Umslaghplatze, zbiorowa mogiła powstańców, którzy zginęli w maju 1943 r., aby nie poddać się Niemcom popełnili zbiorowe samobójstwo w bunkrze przy ul. Miłej). Naszą „Podróż Pamięci” zakończyliśmy przed Pomnikiem Bohaterów Getta.

historia_13.04.20181_800 historia_13.04.20182_800 historia_13.04.20183_800


12 kwietnia 2018 r.  I Mazowiecki Zjazd Szkół noszących imię Jana Pawła II

Uczestniczyliśmy w I Mazowieckim Zjeździe Szkół noszących imię Jana Pawła II zorganizowanym przez Instytut Papieża Jana Pawła II. Inicjatorami tego wydarzenia byli: Jego Eminencja Kazimierz Nycz i Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Świątyni Opatrzności Bożej pod przewodnictwem Kardynała Kazimierza Nycza. Po oficjalnym otwarciu zjazdu Dyrektor Instytutu Ksiądz Zdzisław Struzik mówił o upamiętnieniu Świętego Jana Pawła II, współpracy i wymianie doświadczeń przez szkoły mające wspólnego patrona. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy wystąpienia Pani Brygidy Grysiak, która mówiła o wpływie Jana Pawła II na jej życie osobiste.

i_maz._zjazd_szk_im._jpii_800 i_maz._zjazd_szk_im._jpii_1_800 i_maz._zjazd_szk_im._jpii_3_800

i_maz._zjazd_szk_im._jpii_5_800 i_maz._zjazd_szk_im._jpii_8_800 i_maz._zjazd_szk_im._jpii_11_800


10 kwietnia 2018 r.

Gościliśmy Doradców Zawodowych ze szkół podstawowych i gimnazjów dzielnicy Praga-Południe. Spotkanie metodyczne prowadzone przez Panią dyrektor Małgorzatę Wiśniewską oraz przedstawiciela Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Praga-Południe – Pana Andrzeja Kołodziejczyka miało na celu promocję i podniesienie rangi szkolnictwa zawodowego w środowisku edukacyjnym, ukazując gastronomiczną szkołę zawodową, jako szkołę atrakcyjnego zawodu. Pani dyrektor Małgorzata Wiśniewska zapoznała uczestników spotkania z ofertą edukacyjną szkoły. Następnie odbył się panel dyskusyjny „Szkoła gastronomiczna, jako szkoła atrakcyjnego zawodu”. Po części oficjalnej wszyscy doradcy zawodowi zostali zaproszeni do osobistego uczestnictwa w warsztacie kulinarnym, prowadzonym przez znakomitego szefa kuchni, absolwenta naszej szkoły – Pana Marcina Molika.

warsztaty_dla_doradcw_800 warsztaty_dla_doradcw_3_800 warsztaty_dla_doradcw_4_800


9-10 kwietnia 2018 r.

Odbyła się druga część „Promocyjnych Warsztatów Kulinarnych” dla uczniów klas gimnazjalnych i ich opiekunów. Pod okiem wybitnych szefów kuchni – często naszych absolwentów, nauczycieli i uczniów naszej szkoły przyszli adepci sztuki kulinarnej przygotowywali smaczne potrawy i napoje. Mieli okazję zapoznać się z różnorodnymi możliwościami nauki, a także pracy po ukończeniu szkoły. Zapraszamy do nauki na Komorskiej.

warsztaty_promocyjne__kwiecie_2018_1_800 warsztaty_promocyjne__kwiecie_2018_3_800 warsztaty_promocyjne__kwiecie_2018_4_800

warsztaty_promocyjne__kwiecie_2018_8_800 warsztaty_promocyjne__kwiecie_2018_10_800 warsztaty_promocyjne__kwiecie_2018_11_800


4-6 kwietnia 2018 r.

Odbył się finał XLIV Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, w którym wzięły udział przygotowane przez Panią Dorotę Zarębę uczennice klasy IIIF.  Natalia Niedziela zajęła III miejsce i uzyskała tytuł Laureata. Otrzymała indeks na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego z kwalifikacji T.04 „Produkcja wyrobów cukierniczych” oraz z kwalifikacji T.16 „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych”. Patrycja Banaszek i Patrycja Przetacka uzyskały tytuł finalisty i także zostały zwolnione z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w części pisemnej.

owom20181_800 owom20182_800 owom20183_800


19-23 marca 2018 r.  Promocyjne Warsztaty Kulinarne dla gimnazjalistów

W ramach promocji oferty edukacyjnej szkoły odbyły się „Promocyjne Warsztaty Kulinarne” dla uczniów ostatnich klas gimnazjum i siódmych klas szkoły podstawowej oraz dla ich opiekunów.

Tematyka warsztatów:

 • „Naleśniki a’la pancake”,
 • „Pudding niespodzianka”,
 • „Przysmaki włoskie”,
 • „Przygotowanie koktajli bezalkoholowych i sposoby ich dekoracji”,
 • „Śniadaniowy Street Food”,
 • „Warsztaty baristyczne”.

Uczniowie przygotowali swoje pierwsze potrawy pod okiem wybitnych szefów kuchni, absolwentów oraz nauczycieli i uczniów z naszej szkoły. Warsztaty trwały 3-4 godziny. Skupieni przy jednym stole gimnazjaliści mieli okazję porozmawiać z uczniami technikum na temat nauki w szkole, możliwości rozwoju zawodowego w branży gastronomicznej, zdobycia dodatkowych kwalifikacji w tracie nauki szkolnej, uczestnictwa w międzynarodowych projektach edukacyjnych.

warsztaty_dla_gimnazjalistw_marzec2018_4_800 warsztaty_dla_gimnazjalistw_marzec2018_8_800 warsztaty_dla_gimnazjalistw_marzec2018_5_800

warsztaty_dla_gimnazjalistw_marzec2018_1_800 warsztaty_dla_gimnazjalistw_marzec2018_3_800 warsztaty_dla_gimnazjalistw_marzec2018_16_800


23 marca 2018 r.

Odbył się finał Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II. Finaliści wyłonieni byli w trakcie eliminacji szkolnych. Uczestnicy bardzo pięknie recytowali poezję naszego Patrona.
I miejsce zajęła Olga Falkowska, II miejsce – Klaudia Wielądek, III miejsce – Agata Skóra, a wyróżnienie otrzymała Róża Margyan. Zwycięzcom gratulujemy.

s0789146_800x533_800 s0201035_800x533_800 s0351061_800x533_800x533_800


23 marca 2018 r. - Akcja krwiodawstwa w naszej szkole we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Saskiej

Uczniowie pełnoletni mieli możliwość oddania krwi podczas zorganizowanej w naszej szkole akcji honorowego krwiodawstwa. O godzinie 9.00 rozpoczęła się rejestracja honorowych dawców krwi za pomocą specjalnego formularza i dowodu osobistego. Niemal natychmiast szkolny korytarz wypełnił się zainteresowanymi uczniami. Po wypełnieniu niezbędnych dokumentów uczniowie kierowali się do specjalnie wyposa żonej i zaaranżowanej na ten dzień sali, gdzie po przejściu badań lekarskich mogli w komfortowych warunkach oddać krew. Wielu z nich oddało już krew po raz kolejny, ale znaleźli się również odważni nowicjusze. Akcja zakończyła się tuż przed godziną 13. Udało się zebrać wiele litrów krwi. Po przebadaniu posłuży ona do ratowania zdrowia i życia innych ludzi.

Akcja honorowego dawstwa krwi w naszej szkole to tradycja. Serce się raduje, gdy widać u młodzieży wrażliwość i otwartość na pomoc drugiemu człowiekowi, w myśl zasady „Moja krew – Twoje życie”! Dziękujemy wszystkim honorowym dawcom krwi, jesteśmy z Was dumni.Zachęcamy do dzielenia się ideą i zapraszamy do odwiedzenia strony: www.twojakrew.pl.

 krwiodawstwo_marzec2018_5_800 krwiodawstwo_marzec2018_14_800 krwiodawstwo_marzec2018_15_800


22 marca 2018 r. – Lekcja muzealna „Obyczaje Wielkiej Nocy”

W ramach projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych „A Bridge over Flavours: edukacja medialna i wykorzystanie technologii informacyjno-edukacyjnej w nauczaniu” uczniowie kl. 2a BSSG i kl. IIF TSG pod opieką p. Iwony Besz uczestniczyli w lekcji muzealnej nt. „Obyczaje Wielkiej Nocy”. Lekcja odbyła się w Galerii Sztuki Średniowiecznej Muzeum Narodowego w Warszawie. W czasie zajęć uczniowie analizowali dzieła sztuki w odniesieniu do tradycji i obrzędów związanych ze świętami Wielkanocy. Podczas spotkania dowiedzieli się, co jadano w dawnej Polsce w czasie Wielkiego Postu, dlaczego okres ten kończył się pogrzebem żuru i śledzia oraz co wspólnego ma Judasz z Marzanną, a jajko ze Zmartwychwstaniem. To jedne z poglądowych zajęć planowanych do realizacji w ramach projektu „A Bridge over Flavours”.

 1_800x800_800 2_800x800_800 3_800x800_800


15-16 marca 2018 r.

Odbyła się XX Ogólnopolska Olimpiady Wiedzy o Żywności. W efekcie wieloetapowych eliminacji Julia Bogucka uczennica klasy IVE/F wywalczyła tytuł finalistki, zajmując 19 miejsce. Otrzymała indeks na wybraną przez siebie uczelnię wyższą oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego z kwalifikacji T.04 „Produkcja wyrobów cukierniczych” oraz z kwalifikacji T.16 „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych”.

oowoz1_800_01 oowoz2_800 oowoz3_800


15 marca 2018 r.  Wizyta studyjna węgierskich cukierników w „Szkole przy Komorskiej”

Gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Krajowej Izby Rękodzielnictwa Cukierników Węgierskich.Celem tego spotkania było wspólne pieczenie wielkanocnych mazurków – polskich wypieków według tradycyjnej receptury. Cukierników węgierskich reprezentował p. Tamas Pellerdi, przedstawiciel Ambasady Foie Gras, który jest promotorem kuchn i węgierskiej w Polsce i kuchni polskiej na Węgrzech, organizatorem międzynarodowego festiwalu kulinarnego w Budapeszcie.
Spotkanie było poprzedzone wspólną pracą naszych uczniów i cukierników węgierskich przy.  przygotowaniu uroczystego bankietu dla Ambasady Węgier. W czasie czwartkowego spotkania omówiono możliwe kierunki współpracy międzynarodowej w zakresie kształcenia zawodowego, realizacji projektów służących wymianie dobrych praktyk i wzajemnemu uczeniu się uczniów i nauczycieli. Przed nami warsztaty kulinarne kuchni węgierskiej. Wspólnie omówiono
możliwe kierunki rozwoju współpracy i realizacji projektów zawodowych.

29103611_957936207703429_1440734306858172416_o_800x600_800 wizyta_cukiernikw_z_wgier_2018_1_800 wizyta_cukiernikw_z_wgier_2018_5_800

wizyta_cukiernikw_z_wgier_2018_10_800 wizyta_cukiernikw_z_wgier_2018_12_800 wizyta_cukiernikw_z_wgier_2018_17_800

wizyta_cukiernikw_z_wgier_2018_20_800 wizyta_cukiernikw_z_wgier_2018_19_800 wizyta_cukiernikw_z_wgier_2018_25_800


15 marca 2018 r. 

W XLVII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie odbył się finał XIV Dzielnicowego Konkursu Wiedzy o Katyniu „Polegli na nieludzkiej ziemi…”.
Nasza szkolna drużyna w składzie: Mateusz Michalczyk – kl. IIB i Marietta Orlińska – kl. IIIF zdobyła wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!

konkurs_katyski_2018_1_800 konkurs_katyski_2018_800


15 marca 2018 r.  - II miejsce w konkursie "Nowoczesna kuchnia polska w tradycji Świąt Wielkanocnych"

Odbył się konkurs pod hasłem: "Nowoczesna kuchnia polska w tradycji Świąt Wielkanocnych". Tematem przewodnim konkursu było zastosowanie typowych dla kuchni polskiej surowców: wątróbki indyczej, buraków i jaj w potrawach o charakterze wielkanocnym. Zadanie uczniów polegało na wykonaniu dania, stanowiącego przekąskę gorącą. Potrawy oceniało profesjonalne jury składające się z szefów kuchni w składzie: Carlos Gonzales-Tejera, Grzegorz Rytelewski, Bożena Polak-Stojanowa, Małgorzata Borkowska, Rafał Konik, Jerzy Czapla.
Nasza reprezentacja w składzie Krystian Sawicki i Kamil Waluk zdobyła II miejsce w tym konkursie. Zaserwowali oni wątróbkę drobiową w czerwonej cebuli z malinami, podaną z jajem poszetowym, młodymi szparagami i salsą z żółtego buraka. Zwycięzcom gratulujemy!!!

180316091430_0001_561x800_800 180316091510_0001_561x800_800

Zdjęcia autorstwa Tuba Wyszkowa

3ssylnanqvtivqhssqvs3vxpmb2oqt3c_800x602_800 cnjfqaxzd01czzo6jwox2e3l3lmqbhj0_800x602_800 5byhvjiplbx27fxtyysneizltq63_1v_800x602_800

dpfl8mh2xg7vvxb72ypku4a_7ojlfg_800x602_800 na2eoosgaxr3zkv8tqjerakiqswlo5od_800x602_800 zvwev1th0ttyckl1ryvlanrrjkisj5is_800x602_800


12-14 marca 2018 r.

W Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej uczestniczyliśmy w rekolekcjach wielkopostnych. Prowadzili je klerycy seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej. Uczestnictwo w drodze krzyżowej, rozważania poszczególnych stacji z poruszającymi tekstami ilustrowanymi z filmu „Pasja”, adoracja najświętszego sakramentui udział w eucharystii na pewno pomogą nam przygotować się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

rekolekcje_2018_800 rekolekcje_2018_2_800 rekolekcje_2018_3_800


13 marca 2018 r.

Grzegorz Brzostek reprezentował naszą szkołę na Mistrzostwach Młodych Kelnerów. Współzawodnictwo podjęli ze sobą uczniowie profili gastronomicznych z całej Polski. Najlepszego kelnera wybierano oceniając wiedzę teoretyczną i umiejętności obsługi klienta. Adepci rywalizowali w konkurencjach serwowania napoju gazowanego, zmiany brudnego obrusa w obecności gościa i serwowania przekąsek metodą francuską. W finałowej konkurencji młodzi kelnerzy serwowali tort metodą angielską z wózka kelnerskiego. Gratulujemy udziału w tak profesjonalnym konkursie.

mistrzostwa_modych_kelnerw_2018_1_800 mistrzostwa_modych_kelnerw_2018_2_800 mistrzostwa_modych_kelnerw_2018_3_800

mistrzostwa_modych_kelnerw_2018_4_800 180316091528_0001_561x800_800 mistrzostwa_modych_kelnerw_2018_800


START-UP JUMP- Młodzieżowy Semestr Biznesowy” (cześć I i II)

„Start-up Jump to unikatowe w skali kraju samorządowe przedsięwzięcie, w ramach którego uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania związane z przedsiębiorczością i podejmowaniem działalności gospodarczej”
Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy

W drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018 uczniowie z klas: IB, IC i IF w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości uczestniczą w projekcie „START-UP JUMP” – programie rozwoju przedsiębiorczości młodzieży warszawskich szkół.
W ramach „Młodzieżowego Semestru Biznesowego” uczestnicząc w wykładach i warsztatach poznali tajniki wielu ciekawych projektów – nieoczywistych pomysłów, z których zrodziły się uznawane na rynku firmy.
Dzięki bezpośrednim spotkaniom i dyskusjom z warszawskimi przedsiębiorcami poznali możliwości, jakie stwarza miejski system wspierania przedsiębiorczości, tworząc takie miejsca jak: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Zebra Business Link.
Projekt „Start up JUMP” to również miejsce spotkań i wspólna płaszczyzna do nauki i wymiany pomysłów dla młodzieży warszawskich szkół ponadgimnazjalnych.
Przed nami kolejne spotkania i nowatorskie pomysły na biznes:)

img1134_800x600_800 img1195_800x600_800 img1200_800x600_800

 img1220_800x600_800 img1239_800x600_800 img1181_800x600_800


7 marca 2018 r. 

W budynku szkoły odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne. O godzinie 10.00 w szkole rozległy się trzy krótkie dzwonki alarmowe. Nauczyciele sprowadzili uczniów pionami ewakuacyjnymi na boisko w miejsce zbiórki na boisku szkolnym.
Jednostka Straży Pożarnej sprawdziła budynek szkoły. Następnie poinformowała dyrektora szkoły o możliwości bezpiecznego powrotu do budynku. Na prośbę Pani dyrektor Małgorzaty Wiśniewskiej uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi powrócili do szkoły. Ćwiczenia zostały przeprowadzone w sposób sprawny i szybki.

dsc05170_800x600_800 dsc05166_800x600_800 dsc05169_800x600_800


6-7 marca 2018 r. - I miejsce w IX Turnieju Zawodów m.st. Warszawy

Nasza szkoła wzięła udział w IX Turnieju Zawodów m.st. Warszawy, gdzie zajęła I miejsce za zaprezentowanie zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.  Uczniowie i nauczyciele udzielali licznym zainteresowanym gimnazjalistom dokładnych informacji o kształceniu i działalności szkoły, odbywanych praktykach i wielu atrakcyjnych możliwościach przyszłego zatrudnienia. Zapraszamy!

turniej_zawodow_2018_5_800 turniej_zawodow_2018_6_800 turniej_zawodow_2018_7_800

turniej_zawodow_2018_8_800 turniej_zawodow_2018_12_800


2 marca 2018 r. „Międzyszkolne Warsztaty Rozwoju Osobistego”

 

Technikum Spożywczo – Gastronomiczne im. Jana Pawła II, jako jedna ze szkół uczestniczących w projekcie „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją” we współpracy z doradcami metodycznymi m.st. Warszawy z ramienia Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

2 marca 2018 roku byliśmy gospodarzami „Międzyszkolnych Warsztatów Rozwoju Osobistego” dla uczniów i nauczycieli ze szkół uczestniczących w IV edycji projektu„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”.

Celem warsztatów była:

– integracja środowiska uczniów dyslektycznych, o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli ze szkół uczestniczących w projekcie SPUZD,

– stworzenie wspólnej, atrakcyjnej przestrzeni do nauki i rozwoju przez działanie i praktyczne doświadczanie wzajemnego uczeni a się uczniów, nawiązanie współpracyi wymiana dobrych praktyk wśród nauczycieli,

– pokazanie możliwych kierunków rozwoju i współpracy szkół w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

W ramach Międzyszkolnych Warsztatów Rozwoju Osobistego dla uczniów i nauczycieli odbyły się:
• Warsztaty integracyjno – kulinarne dla uczniów „Dyslektycy współpracują i gotują”
• Warsztaty kulinarno – integracyjne dla nauczycieli „O uczniu dyslektycznym od kuchni”

Przez cały piątkowy dzień uczniowie i nauczyciele z siedemnastu szkół rozwijali swoje kompetencje zarówno edukacyjne, jak i społeczne, poprzez udział w ciekawych zajęciach, m.in. w:
– warsztatach rozwoju kompetencji lingwistycznych w zakresie języka polskiego;
– potyczkach logiczno- matematycznych;
– warsztatach praktycznej nauki języka angielskiego „Seafood – o owocach morza prawie wszystko”;
– warsztatach kreatywnego współdziałania: „Lepimy lepieje”
– warsztatach konstruktorskich z użyciem klocków przestrzennych bamp’s.

Na zakończenie dnia wszyscy wzięli udział w warsztatach kulinarnych, gdzie wypiekali „Najsłodsze puzzle na świecie”:) Wspólne spotkanie, od wzajemnego uczenia się poprzez współdziałanie, współpracę, wspólne rozwiązywanie problemów, aż po wspólne gotowanie to jeden z naszych pomysłów na atrakcyjną, efektywną przestrzeń edukacyjną, szkołę przyjazną uczniom o różnych potrzebach edukacyjnych, talentach, pasjach i zainteresowaniach. Oby więcej takich spotkań!

dsc_9558_800x530_800 dsc_9604_800x530_800 dsc_9605_800x530_800

dsc_9624_800x530_800 dsc_9668_800x530_800 dsc_9726_800x530_800

dsc_9778_800x530_800 dsc_9828_800x530_800 dsc_9855_800x530_800

dsc_9895_800x530_800 dsc_9896_800x530_800 dsc_9962_800x530_800

dsc_9932_800x530_800 dsc_9984_800x530_800 dsc_0037_800x530_800


28 lutego 2018 r.

Uczniowie klasy IF i IIF uczestniczyli  w największych w Polsce Targach Cukierniczych i Lodziarskich „Expo Sweet 2018”. W trakcie zwiedzania mieli okazję obejrzeć liczne stanowiska z urządzeniami i sprzętem cukierniczym, obserwować pokazy tworzenia deserów, dekorowania tortów jak również spotkania znanych i cenionych szefów kuchni oraz mistrzów cukiernictwa.
Nie zabrakło również degustacji, uczniowie odwiedzając stanowiska mogli rozkoszować się bogatymi smakami i aromatami serwowanych lodów, deserów i napojów.

 expo_sweet_1_600x800_800 dsc01853_800x533_800x533_800 expo_sweet2_450x800_800


26 lutego 2018 r. Wizyta studyjna dyrektorów, nauczycieli i uczniów z Białorusi

Gościliśmy grupę dyrektorów i nauczycieli ze szkół gastronomicznych z Białorusi. Panie żywo interesowały się kształceniem i pracą wychowawczą w naszej szkole . Dzieliły się też własnymi doświadczeniami. Pani dyrektor Małgorzata Wiśniewska przedstawiła prezentację i wyczerpująco odpowiadała na zadawane pytania. Pani Ewa Lada omówiła ogólnopolski konkurs „Kuchnia Polska na Mazowszu”, zapraszając do uczestnictwa w następnej edycji. Następnie uczestnicy spotkania zwiedzili szkołę, szczególnie interesując się pracowniami gastronomicznymi. Nasi goście byli pod dużym wrażeniem pracy i osiągnięć szkoły.

s0539102_800x533_800 s0669124_800x533_800 s0739137_800x533_800


W klasie II B w ramach zajęć z przedmiotu pracownia technologiczna odbyły się warsztaty tematyczne "Carving warzyw i owoców",  które poprowadził absolwent naszej szkoły Łukasz Ponichtera.

img_20180223_083115_800x600_800 img_20180223_084316_600x800_800 img_20180223_110737_800x600_800


25 lutego 2018 r.

Poczet sztandarowy reprezentował naszą szkołę na obchodach rocznicy Bitwy o Olszynkę Grochowską. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele Najczystszego Serca Maryi na placu Szembeka. Dalsza część obchodów miała miejsce w Alei Chwały i pod pomnikiem Bitwy pod Olszynką Grochowską.

dsc05136_800x600_800_01 dsc05146_800x600_800 dsc05147_800x600_800


24 lutego 2018 r.

W naszej szkole odbyło się niezwykłe wydarzenie w ramach Festiwalu Nowe Epifanie, którego organizatorem jest Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.„Postna kuchnia na plebani. Warsztaty gotowania i dzielenia się” były spotkaniem zawodowych kucharzy, przyszłych szefów kuchni – uczniów szkoły oraz osób, które na co dzień gotują tylko w domowym zaciszu. Wszystkich połączyło jedno – chęć pomocy potrzebującym.

Ponad 20 uczniów, ich nauczycielki oraz Pani Dyrektor przygotowali wraz zaproszonymi osobami pyszny żur, pierogi z kaszą gryczaną i twarogiem oraz kruche ciastka. Godziny pracy ponad 40 osób dały niesamowite wyniki – 80 litrów żuru, dokładnie 1528 gorących pierogów, ponad 600 ciastek. Do tego 40 bochenków chleba od Chlebodawcy i 40 słoiczków ćwikły od Folwarku Wąsowo. To wszystko, jeszcze gorące, zostało przekazane na posiłek dla ludzi bezdomnych.

Choć posiłek jest dla tych ludzi tak naprawdę pretekstem do rozmowy i spotkania, to w tak mroźny wieczór gorący żur, gorące pierogi, i pyszne słodkie ciastka były najwspanialszym, co mogły dać gorące serca uczestników warsztatów „Postna kuchnia na plebanii. Warsztaty gotowania i dzielenia się”.

s0259047_800x533_800 s0319060_533x800_800 s0558106_800x533_800

s0738141_800x533_800 s0858162_800x533_800 s0958181_800x533_800


22-24 lutego 2018 r. XXIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny "PERSPEKTYWY 2018"

W dniach 22-24 lutego 2018 r. promowaliśmy naszą szkołę na XXIX Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym „Perspektywy 2018”. Uczniowie i nauczyciele udzielali licznym zainteresowanym gimnazjalistom dokładnych informacji o kształceniu i działalności szkoły, odbywanych praktykach i wielu atrakcyjnych możliwościach przyszłego zatrudnienia. Zapraszamy.

img1274_600x800_800 img1283_800x600_800 img1291_800x600_800

img1298_600x800_800 img1297_800x600_800_01 img1305_600x800_800

img1326_800x600_800 img1322_800x600_800


Członkowie Szkolnego Koła Historycznego zwiedzali wystawę prac poświęconych TOLERANCJI w Muzeum Karykatury przy ul. Koźlej. Następnie oglądali wnętrza Kościoła Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym oraz foyer Teatru Wielkiego i znajdujące się przez Teatrem pomniki Moniuszki i Bogusławskiego.

27718558_1578932778894852_6312130_n_480 27718199_1578933022228161_122222396_n_480 27659074_1578932908894839_2097922630_n_480


Projekt CEO – POCZYTAJMY o migracjach

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 - 30 uczniów z Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych wzięło udział w projekcie CEO „PoczytajMY o migracjach” tworząc Szkolny Klub Czytelniczy.

Spotykaliśmy się przed każdym wydarzeniem, by omówić zajęcia dla przedszkolaków, wymienić się pomysłami oraz przeanalizować, co jeszcze warto ulepszyć, by uatrakcyjnić nasz warsztat.

Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich przeprowadzili wśród przedszkolaków warsztaty na temat problemu migracji. Ze względu na dużą ilość chętnych, zajęcia odbyły się równolegle w trzech grupach przedszkolnych. Jedna grupa trzylatków, jedna trzy- czterolatków i jedna grupa sześciolatków.

Zajęcia bazowały na przeczytanych fragmentach książki dla dzieci "Chłopiec z Lampedusy" R. Witka i przybrały formę krótkiej pogadanki poruszającej ten trudny temat dla maluchów, gier i zabaw ruchowych oraz zajęć plastycznych rozwijających wyobraźnię i świadomość dzieci.
Duże uznanie wywołała w nas niesamowita pamięć przedszkolaków, gdyż za każdym razem robiliśmy króciutkie powtórzenie poprzednich zajęć i dzieci wykazywały się znajomością imion i pamiętały ostatnie przygody naszych bohaterów z książki.

Zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony spotkania były ogromnym przeżyciem, ponieważ obie grupy nie mają ze sobą dużej styczności. Starsi uczniowie rzadko (o ile w ogóle) mają okazję poznać, jak małe dzieci funkcjonują w grupie rówieśników. Wiele zachowań ze strony przedszkolaków było dla uczniów Technikum zaskoczeniem.

W projekcie brali udział różni uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z dysleksją i to niesamowicie otworzyło ich na kontakt z drugim człowiekiem, zwiększyło wiarę we własne możliwości i podniosło poczucie samooceny.

Podczas spotkań nawiązały się sympatie. Z powodu świetnej współpracy, kolejne zajęcia czytelnicze w przedszkolu zorganizowaliśmy tydzień przed świętami. Nasi uczniowie przygotowali dla przedszkolaków słodką niespodziankę. A mianowicie były to pyszne, chrupiące pierniczki, które dzieci - przedszkolaczki za pomocą kolorowych lukrów i posypek mogły udekorować z pomocą naszych niesamowitych uczniów według własnego uznania. Palce lizać…

 poczytajmy_2018_13_800 img_20171122_090437_800x449_800 img_20171124_094123_800x449_800

img_20171212_094929_600x800_800 img_20171219_101601_800x600_800 img_20171220_101324_600x800_800

180319140127_0001_561x800_800

 


1 lutego 2018 r. 

W naszej szkole odbył się konkurs mający na celu popularyzować wiedzę matematyczną poprzez rozwiązywanie łamigłówek, roszad, rebusów matematycznych przez uczniów. Myślą przewodnią było hasło: "Co dwie głowy to nie jedna".

Najlepsi uczniowie wzięli udział w finale konkursu w jednej ze szkół na Woli. W dniu 6 marca 2018 r. było wiadomo, iż najlepszymi w tych potyczkach byli uczniowie klasy IICE - Eryk Burchert oraz Mateusz Szkaradziński. Uczniowie otrzymali wyróżnienie wśród wielu szkół warszawskich.

rozgrywki_matematyczne_2018_3_800 rozgrywki_matematyczne_2018_5_800 rozgrywki_matematyczne_2018_6_800


30 stycznia 2018 r.

Klasa II B wraz z wychowawcą p. Anną Bartuszek zdobyli cenną wiedzę z zakresu praktycznego zastosowania produktów MONIN i Vitamix.  Na warsztatach wykonano wiele ciekawych kaw, herbat, koktajli, które zachwycały smakiem, kolorem i zapachem.

img_20180130_112315_800x600_800 img_20180130_132528_600x800_800 img_20180130_152641_800x600_800


12 stycznia 2018 r.

Odbyła się studniówka klas czwartych technikum. Maturzyści bawili się wraz z osobami towarzyszącymi, dyrekcją, gronem pedagogicznym i rodzicami.

Jak tradycja nakazuje bal rozpoczął się polonezem z panią dyrektor – Małgorzatą Wiśniewską w pierwszej parze. Urozmaiceniem wieczoru były: konkurs rozpoznawania przygotowanych owoców i potraw po smaku oraz konkurs tańca. Młodzież wybrała króla i królową balu. Szaleństwo na parkiecie trwało do białego rana.

 028_800x534_800 034_800x534_800 052_800x534_800

149_800x534_800 163_800x534_800 154_800x534_800

469_800x534_800 482_800x534_800 590_800x534_800


12 stycznia 2018 r.

Po raz kolejny zagrała w naszej szkole Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy.  W tym roku zbieraliśmy fundusze na wyrównywanie szans w leczeniu noworodków.

s0427080_800x533_800 s0477090_800x533_800 s0497094_800x533_800


BOŻE NARODZENIE NA KOMORSKIEJ

Obchody Świąt Narodzenia Pańskiego rozpoczęły się 19 grudnia spotkaniem opłatkowym pracowników szkoły. W dniu 22 grudnia wszyscy obejrzeli Jasełka-teatr cieni, które przypominały historię narodzin Jezusa w Betlejem . Po pięknym spektaklu uczniowie i nauczyciele spotkali się na Wigiliach klasowych w pięknie udekorowanych salach, a pani dyrektor gościła przybyłych emerytowanych nauczycieli naszej szkoły. Wesołych Świąt!

wigilia2017_1_800 wigilia2017_2_800 wigilia2017_3_800

jaselka2017_1_800  jaselka2017_3_800 s0676125_800x533_800 


W ramach projektu „Magia Świąt w domu dziecka” uczniowie odwiedzili dzieci z sąsiadującego ze szkołą domu dziecka. Dużą atrakcją dla dzieci było zdobienie świątecznych pierniczków, a wizyta Świętego Mikołaja i wspólne kolędowanie przełamały początkową nieufność i stworzyły świąteczną atmosferę. Po tej wizycie uczniowie postanowili częściej odwiedzać dzieci z domów dziecka, aby okazać im zainteresowanie, dać radość i miłość, której tak bardzo potrzebują.

img_5653_640 img_5655_640 img_5660_640


6 grudnia 2017 r.

Spotkaliśmy się na 5 godzinie lekcyjnej ze wszystkimi klasami pierwszymi i drugimi Technikum Spożywczo-Gastronomicznego i Branżowej Szkoły Spożywczo-Gastronomicznej. Reprezentacje każdej klasy, składające się z 4 osób - zajęły miejsca i stanęły do rywalizacji w 4 konkurencjach: najpiękniejsza śnieżynka, pakowanie prezentów na czas, portret Świętego Mikołaja z zawiązanymi oczyma i odgadywanie świątecznych melodii. Wszystkiemu bacznie przyglądała się i obiektywnie oceniała specjalna komisja z akcentem czerwonego koloru.
Towarzyszył nam niesamowity humor, dobra zabawa oraz Pani Dyrektor, która w roli Mikołajki niczym czarodziejska wróżka rozdawała wszystkim uczniom cukierki.

Nagrody były oczywiście cudowne:

I miejsce - dla każdego ucznia deskorolka, czyli deska do krojenia z logo szkoły jak przystało na gastronomik i duuuuuuuuuuuuuża rolka papieru :)

II miejsce - dla każdego ucznia zestaw SPA, czyli kamienie, świece, gąbka i mydełko zapachowe

III miejsce - dla każdego ucznia iRobot, czyli zestaw do sprzątania - szczotka i łopatka

Oczywiście nie zabrakło w szkole gastronomicznej pysznych pierniczków, które sami upiekliśmy i udekorowaliśmy.

Na poziomie klas I-II w Humorystycznych Igrzyskach Świątecznych zwycięzcami zostali:

I miejsce - 2az

II miejsce - IF

III miejsce - IICE

Na poziomie klas III-IV w Humorystycznych Igrzyskach Świątecznych zwycięzcami zostali:

I miejsce - IVB

II miejsce - IIIBC

III miejsce - IVA

Oprócz wydarzeń w dniu 6 grudnia przez 2 tygodnie wychowawcy ze swoimi klasami brali udział w konkursie "Poczuj magię świąt" na najładniej udekorowaną salę, w którym kreatywne dekoracje pojawiały się w salach i na drzwiach do klas.

I miejsce zdobyła klasa IIIBC - i wygrała integracyjne wyjście całą klasą na kręgle
II miejsce zdobyła klasa IVEF i wygrała pyszny worek czekolad
III miejsce zajęła klasa IICE i wygrała pyszny worek batoników

mikoajki_2018_1_800 mikoajki_2018_6_800 mikoajki_2018_11_800

mikoajki_2018_12_800 mikoajki_2018_15_800 mikoajki_2018_18_800


15 grudnia 2017 r.

Odbył się pokaz barmański dla uczniów  prowadzony przez przedstawicieli Bar Work Academy – specjalizującej się w szkoleniach młodych barmanów. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali informacji o formie szkolenia oraz z przyjemnością obejrzeli tajniki sztuki barmańskiej.

s0187035_800x533_800 s0227042_800x533_800 s0407077_800x533_800


16 grudnia 2017 r.

Wzięliśmy udział w Świątecznym Spotkaniu Bożonarodzeniowym na Placu Szembeka. Było wiele atrakcji, a nasza szkoła zapewniła mieszkańcom wigilijny ciepły posiłek.  Pyszne dania przygotowane przez nauczycieli i uczniów cieszyły się ogromnym powodzeniem i uznaniem. Impreza zakończyła się rozświetleniem dzielnicowej choinki.

gwiazdka_na_szembeka_1_800 gwiazdka_na_szembeka_22_800 gwiazdka_na_szembeka_3__800


15 grudnia 2017 r.

Pani dyr Małgorzata Wiśniewska i Pani Katarzyna Bartnicka uczestniczyły w przedświątecznym spotkaniu Biskupa Romualda Kamińskiego z dyrektorami szkół. Spotkanie ubogaciła część artystyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarębiny. Spotkanie było okazją do osobistego złożenia życzeń Księdzu Biskupowi i przełamania się opłatkiem.

jaselka_w_kurii_2017_1_612 jaselka_w_kurii_2017_3_611 jaselka_w_kurii_2017_4_614


12 grudnia 2017 r.

Projekt Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych "Trener żywienia" realizowany był w okresie od 8 marca do 12 grudnia 2017 roku. Był to projekt edukacyjny poruszający tematy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, niezwykle ważnych aspektów w dobie plagi chorób cywilizacyjnych.  W projekcie uczestniczyło 30 uczniów z klas llF i lllF kształcących się w zawodzie technik technologii żywności.  W pierwszym etapie projektu odbyły się zajęcia z dietetykiem oraz trenerem personalnym, w ramach których uczniowie poznali zasady układania jadłospisów, czynniki alergenne oraz konsekwencje niezdrowego/śmieciowego odżywiania. Trener personalny przekazał informacje o różnych rodzajach treningów i ich wpływu na nasze zdrowie. Drugi etap projektu to zajęcia warsztatowe w pracowni gastronomicznej, w trakcie których młodzież przygotowywała posiłki na podstawie wcześniej przygotowanych jadłospisów. Zwieńczeniem projektu był konkurs cukierniczy w ramach którego uczniowie wykonywali ciasto lub deser, którego głównym składnikiem miało być warzywo lub kasza. Po konkursie odbyła uroczysta gala, w trakcie której zwycięzcom konkursu oraz wszystkim uczestnikom projektu wręczono dyplomy i nagrody. Zaproszeni goście, dyrekcja szkoły,  rodzice, młodzież miała okazję spróbować ciast konkursowych oraz innych słodkości przygotowanych na bazie warzyw i kasz. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu była p. Ewa Olech.

s0066008_800x533_800 s0875146_800x533_800 s0076010_800x533_800


12 grudnia 2017 r.

Zakończenie projektu WIE " Pańska skórka i nie tylko". Projekt "Pańska skórka i nie tylko" to cykl warsztatów dotyczących dań kuchni staropolskiej różnych warstw społecznych,  w tym historii potraw goszczących na stołach z okazji różnych świąt. W czasie trwania projektu uczestnicy wzięli udział w warsztatach, na których zapoznali się z daniami kuchni staropolskiej,  w tym z daniami lokalnymi, sezonowymi i okolicznościowymi. Warsztaty oprócz części praktycznej pozwoliły poznać kontekst historyczny tych potraw. W projekcie wzięło udział 12 uczniów. Tematy warsztatów to m. in. potrawy postne, wielkanocne, z dziczyzny, z podrobów, pierniki, pasztety oraz potrawy z drobiu. Projekt obejmował cykl 9 warsztatów: 8 w szkole prowadzonych przez technologa żywności i mistrza kuchni, 1 w kuchni staropolskiej w Muzeum w Wilanowie oraz wycieczkę do Muzeum Secesji w Płocku. Projekt zakończył się uroczystą  galą połączoną z wystawą zdjęć z realizacji projektu oraz wręczeniem uczestnikom pamiątkowych książek.

s0126020_800x533_800 s0096014_800x533_800 s0835139_800x533_800_01 


12 grudnia 2017 r.

Odbył się konkurs cukierniczy.  Uczniowie mieli za zadanie wykonać ciasto lub deser, którego głównym składnikiem miało być warzywo lub kasza. W konkursie wzięło udział 6 osób.  Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Zadrożyńska z kl. IIIF, która wykonała ciasto na bazie purre z dyni piżmowej. Drugie miejsce zajął Dominik Koźlik z kl. IIIF za wykonanie ciasta miodowego z musem z kaszy manny. Trzecie miejsce przypadło Carmen Galvani z kl. IIF za wykonanie ciasta na bazie szpinaku. Zwycięzcom gratulujemy !

konkurs_cukierniczy2017_1_800_01 konkurs_cukierniczy2017_2_800 konkurs_cukierniczy2017_3_800


1-11 grudnia 2017 r. – Maraton Pisania Listów

W naszej szkole odbył się Maraton Pisania Listów Amnesty International. Jest on organizowany co roku z okazji obchodzonego 10 grudnia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Celem Maratonu jest upowszechnianie wiedzy na temat praw i wolności człowieka, a założeniem – ich poszanowanie. W tym roku udało nam się napisać i wysłać do ambasad poszczególnych krajów 91 listów.

 maraton_pisania_listow_1_800_01 maraton_pisania_listow_2_800_01 maraton_pisania_listow_3_800


W okresie od października do grudnia w Technikum Spożywczo-Gastronomicznym im. Jana Pawła II realizowaliśmy projekt " Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II ". Prowadzony był on przez Centrum Myśli Jana Pawła II pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt składał się z 3 części:
1. Wizyta studyjna w Krakowie i Wadowicach połączona z warsztatami
2. Warsztaty twórcze prowadzone przez ekspertów z fotografiki, literatury i malarstwa
3. Realizacja autorskiego projektu w szkołach, w ramach którego uczniowie wykonywali własne prace z malarstwa ( mural ) ,fotografii i plastyki.

Odbył się też Tydzień Kultury,  a w nim zwiedzanie powstałej Galerii Sztuki Współczesnej oraz warsztaty z edukacji kulturalnej.  Jednym z głównych elementów była dyskusja na temat wartości: "Co we mnie zostało z Jana Pawła II". Oddzielne zajęcia,  które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zostały przeprowadzone dla dzieci z przedszkola " Ziarenko".

Autorskie wydarzenie kulturalne realizowane w Branżowej Szkole Spożywczo-Gastronomicznej I stopnia im. Jana Pawła II polegały na przygotowaniu i zaprezentowaniu uczniom wszystkich klas wystawy "Śladami skarbów Jana Pawła II". Na zakończenie wydarzenia odbyła się dyskusja wokół etasu Jana Pawła II, przeprowadzona przez filozofa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - p. Pawła Tarasa. Dalej patrz Patron Szkoły: Nasze działania.

Uroczyste podsumowanie połączone z prezentacją autorskich projektów kulturalnych w szkołach oraz wręczenie dyplomów odbyło się w Centrum Myśli Jana Pawła II.  Prowadzenie projektu było dla nas bardzo ważnym doświadczeniem, ponieważ poznaliśmy nauczanie Jana Pawła II poprzez wydarzenia kulturalne.

Kasia_1 autorskie_wydarzenie_kulturalne_3_800x800_80020171209_160934_800x450_800  


8-10 grudnia 2017 r. – weekendowe spotkanie podsumowujące projekt

W ramach weekendowego spotkania podsumowującego projekt Centrum Myśli Jana Pawła II „Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II” udaliśmy się na spacer Traktem Królewskim, spędziliśmy wspólnie czas przy filiżance gorącej czekolady w Pijalni Czekolady E. Wedel, wzięliśmy udział w spotkaniu podsumowującym projekt w Centrum Myśli Jana Pawła II, odwiedziliśmy Teatr Królewski w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich, gdzie obejrzeliśmy spektakl Polskiej Opery Królewskiej „Dziady-Widma” z tekstem II części „Dziadów” A. Mickiewicza i muzyką „Widm” S. Moniuszki, a także zwiedziliśmy Warszawę śladami Jana Pawła II.

FILM Z WYDARZENIA

weekendowe_spotkania_1_800 weekendowe_spotkania_2_800 weekendowe_spotkania_3_800


15 grudnia 2017 r.Zaproszenie dla uczniów

 

Ambasada USA w Warszawie i Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oferują program doradczy dla polskich uczniów szkół średnich, którzy chcą podjąć studia na uczelniach amerykańskich. W ramach programu profesjonalni doradcy edukacyjni oraz polscy absolwenci amerykańskich uniwersytetów będą wspierać radą tych, którzy dopiero przygotowują się do aplikowania. Dzięki ich wsparciu polscy kandydaci na studia w USA nie będą sami w nieco bardziej skomplikowanym od europejskiego procesie składania podań. Zapraszamy uczniów klas II liceum lub III technikum zainteresowanych studiami undergraduate w USA w roku akademickim 2019-2020. Czekamy na zgłoszenia do 7 stycznia 2018 r. na stronie https://goo.gl/NheKt2 Udział w programie jest bezpłatny.

Program obejmuje następujące wsparcie:

 • wirtualne spotkania uczestników programu raz w miesiącu, podczas których omawiane będą poszczególne etapy procesu rekrutacji na studia w USA,
 • dwudniowe intensywne szkolenie w Warszawie w lutym lub marcu 2018 r. (koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywa organizator),
 • indywidualne wsparcie doradcy edukacyjnego na każdym etapie przygotowania aplikacji,
 • warsztaty z wypełniania Common App, SAT, ACT, TOEFL, pisania esejów,
 • materiały informacyjne, w tym podręczniki do nauki do egzaminów SAT/ACT i TOEFL/IELTS.

EducationUSA - to oficjalny serwis amerykańskiego Departamentu Stanu o studiach w USA.   Źródło informacji: Biuro Edukacji m.st. Warszawy

 28 listopada 2017 r.IX Dzielnicowy Konkurs Języka Angielskiego

Odbył się szkolny etap IX edycji Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego, organizowanego przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Do finału zakwalifikowali się czterej uczniowie Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II: Aleksandra Świć (kl. IF), Piotr Wilczyński (kl. IC), Damian Kołbuk (kl. IIIBC) i Daniel Pawłowski (kl. IIIBC). Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale!


25 listopada 2017 r.

Poczet sztandarowy reprezentował naszą szkołę na uroczystościach rocznicowych Bitwy na Olszynce Grochowskiej. Ta najważniejsza bitwa Powstania Listopadowego 1831 r. uniemożliwiła wojskom rosyjskim szturm na Warszawę.

bitwa_pod_olszynka_2017_1_800  bitwa_pod_olszynka_2017_2_800 bitwa_pod_olszynka_2017_3_800


Grand Prix dla naszej szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Gastronomicznym
„Kuchnia Polska na Mazowszu 2017”.

Z radością informujemy, że nasi uczniowie w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego „Kuchnia Polska na Mazowszu 2017” zajęli II miejsce w części kulinarnej oraz II miejsce w części kelnerskiej. Łączna liczba punktów uzyskana w obydwu konkursach zdecydowała o przyznaniu naszej szkole Grand Prix.

Zwycięstwo wywalczyli:
Część kulinarna pod opieką p. Ewy Olech:
-    Jakub Kowalewski – uczeń kl. IVB
-    Damian Kołbuk – uczeń kl. IIIBC
Część kelnerska pod opieką p. Marii Osińskiej i p. Łukasza Kani:
-    Grzegorz Brzostek – kl. IVEF
Zwycięzcom gratulujemy!

kpnm_2017_20_800 kpnm_2017_14_800 kpnm_2017_10_800

kpnm_2017_11_800 kpnm_2017_3_800 kpnm_2017_4_800


17 listopada 2017 r. – Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczny „Kuchnia Polska na Mazowszu 2017”.

Już po raz dziewiąty organizowaliśmy Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczny „Kuchnia Polska na Mazowszu”. Jak zwykle konkurs składał się z dwóch części: kulinarnej, którą oceniało Jury pod przewodnictwem szefa kuchni p. Andrzeja Bryka oraz kelnerskiej ocenianej przez Jury pod przewodnictwem prezesa Akademii Kelnerskiej p. Grzegorza Górnika.

W konkursie kulinarnym rywalizowały dwuosobowe zespoły, zadaniem których było wykonanie dania głównego z zastosowaniem karkówki oraz przystawki z wykorzystaniem pstrąga. Konkurs kelnerski obejmował test w języku ojczystym i języku angielskim, nakrycie w stylu klasycznym, nakrycie improstyl – przygotowanie stołów karnawałowych oraz serwis specjalny polegający na szablowaniu i podaniu wina musującego. W finale konkursu startowało 12 ekip, w tym jedna z Berlina.

WYNIKI IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GASTRONOMICZNEGO
"KUCHNIA POLSKA NA MAZOWSZU 2017"

I miejsce
w konkursie kulinarnym:
•    Magdalena Miszczuk
i Krzysztof Kuklewski z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie

w konkursie kelnerskim:
•    Michał Wróblewski
z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi

II miejsce
w konkursie kulinarnym:
•    Jakub Kowalewski
i Damian Kołbuk z Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie
•    Paul Jahn
i Frederik Ohlms z OSZ Gastgewerbe Berlin

w konkursie kelnerskim:
•    Grzegorz Brzostek
z Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie
•    Karolina Smoczyńska
z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie

III miejsce
w konkursie kulinarnym:
•    Grzegorz Królik
i Arkadiusz Woźniak z Technikum „LIDER” w Lublinie
•    Mateusz Lebioda
i Dominik Wiśniewski z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie
•    Klaudia Grabarczyk
i Klaudia Olczak z Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii

w konkursie kelnerskim:
•    Bartosz Walkowski
z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Serocka
•    Krystian Mydłowski
z Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii
•    Daniel Babiarz
z Technikum „LIDER” w Lublinie

Grand Prix zdobył: Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie

W tym roku jury postanowiło przyznać dodatkową nagrodę Puchar Smakosza - za najsmaczniejsze danie, którego zdobywcą został Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego z Łodzi.

Konkursowi towarzyszyły liczne szkolenia dla naszych uczniów oraz warsztaty kulinarne dla gimnazjalistów i uczniów końcowych klas szkół podstawowych. Konkurs został uświetniony uroczystym bankietem. Na gali finałowej zostały podsumowane zmagania i wręczone nagrody.

Współorganizatorem Konkursu była firma Stalgast. Opieką merytoryczną objęło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kuchni i Cukierni.

kpnm_2017_5_800 kpnm_2017_2_800 kpnm_2017_1_800

kpnm_2017_6_800 kpnm_2017_8_800 kpnm_2017_9_800

kpnm_2017_7_800 kpnm_2017_19_800 kpnm_2017_12_800

kpnm_2017_15_800 kpnm_2017_17_800 kpnm_2017_18_800


25 listopada 2017 r.

Członkowie koła historycznego z kl. IA, IB i IF uczestniczyli w Żydowskim Festiwalu Filmowym w Muzeum Polin.
Obejrzeliśmy bardzo ciekawy film pt. "Kobiety po Auswitz".

koo_historyczne_11.2017_1_480 koo_historyczne_11.2017_2_480 koo_historyczne_11.2017_3_480


11 listopada 2017 r.

W Święto Niepodległości członkowie koła historycznego odwiedzili groby znanych, wybitnych Polaków na starych i wojskowych Powązkach. W ten sposób uczniowie klasy IB uhonorowali to jedno z najważniejszych polskich świąt.

23516477_1491355920985872_531796612_o_600x800_800 23555530_1491355930985871_1688068139_o_600x800_800 23583915_1491355914319206_1923020543_o_600x800_800


10 listopada 2017 r.

Dla uczczenia 99. rocznicy odzyskania niepodległości odbył się uroczysty apel. Po obejrzeniu filmu historycznego, uczniowie w programie artystycznym przekazali fakty dotyczące drogi do niepodległości i wydarzeń 1918 roku.

s0431017_800x533_800 s0531041_800x533_800 s0591056_800x533_800


13 listopada 2017 r. - Audiencja u Jego Eminencji Kardynała Stanisława Dziwisza

Dużym zaszczytem dla nas, dla naszej szkoły była możliwość spotkania się z najbliższym świadkiem życia i świętości Jana Pawła II. Jego Eminencja Kardynał przez wszystkie lata, gdy pełnił funkcję metropolity Krakowskiego, a jednocześnie przez cały okres, kiedy szkoła nosi imię Jana Pawła II wykazywał duże zainteresowanie naszą szkołą, jej dorobkiem, a przede wszystkim młodzieżą oraz działaniami kadry pedagogicznej związanymi z kształtowaniem postaw w duchu wartości.

Pani Ewa Lada, która w tym roku zakończyła pracę na stanowisku dyrektora w sposób szczególny podziękowała za opiekę duchową nad naszą szkołą w czasie minionych lat. Spotkanie było również okazją do opowiedzenia o tym, co dzieje się obecnie w szkole. Pani  Ewa Orłowska omówiła realizowane obecnie projekty związane z Patronem Szkoły Janem Pawłem II.

Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał uczniom i wszystkim pracownikom szkoły błogosławieństwo i życzenia kontumacji prowadzonych działań. Przekazane przez nas słodkie pierniczki będą ozdobą świątecznego stołu.

wizyta_u_dziwisza_2017_3_800  wizyta_u_dziwisza_2017_1_800180122084551_0001_561x800_800


8 listopada 2017 r.

Odbyły się w naszej szkole zajęcia profilaktyczne dla wszystkich uczniów klas pierwszych na temat „Odpowiedzialności karnej nieletnich”.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczniowie zadawali mnóstwo pytań funkcjonariuszom policji i wyszli z dużą wiedzą.

img_20171108_110906_800x449_800 img_20171108_112231_449x800_800 img_20171108_110724_800x449_800


 

OGŁOSZENIA

UWAGA!!!

PRACA NA STANOWISKU:

WOŹNA

CMS by Jaaz